Mechelen, stad met een toren

 

SINT ROMBOUTSTOREN
- DE ONTWERPERS
- DE BOUW VAN DE TOREN
- HET STOPZETTEN VAN DE BOUW
- HET UURWERK VAN DE TOREN
- DE RESTAURATIE
- TOREN BESTIJGEN
DE BEIAARD
DE KATHEDRAAL
FOTOGRAFIE
HOME
Zicht op de Sint-Romboutstoren door C. Frédéricque
 
 
Mechelen, stad met een toren.
Grote ingang tot de Sint-Romboutskathedraal. Foto door C. Frédéricque
De toren vanaf de TSM. Foto door C. Frédéricque
Mechelen, stad met een toren.

DE ONTWERPERS VAN DE SINT ROMBOUTSTOREN  
Wat de ontwerpers betreft : omdat hier door de eeuwen heen al heel wat discussie is geweest en men het eigenlijk niet exact weet, citeer ik uit de thesis van historica Linda Van Langendonck.
Jan II Keldermans is veruit de meest belangrijke bouwmeester en komt het meest in aanmerking als ontwerper.Wel stierf hij al in 1445, enkele jaren voor de start der werken.
Wouter Coolman, wiens grafsteen trouwens rechts van het ingangsdeurtje van de toren is ingemetseld, was ook een belangrijk architect en verschillende auteurs beschouwen hem, om het simpele feit dat hij indertijd begraven werd aan de voet van de toren, als de ontwerper. Tenslotte speelt de zoon van Jan II, Andries ook mee in de strijdvraag en bemerken we verder in de archieven dat andere leden van de beroemde Keldermansfamilie een belangrijke rol hebben gespeeld in de verder afwerking.
Van de Keldermansen die de werken geleid hebben citeert men : achtereenvolgens Andries, Antoon I, Antoon II, Rombout en Laurijs.

De insiders houden het echter bij een Keldermansontwerp, vergeet trouwens niet dat er in Zierikzee een gelijkaardige toren als die van Mechelen staat ( zo'n 56 meter hoog ), ook een Keldermansontwerp en dat deze mensen overal een hand hadden in de grote bouwwerken van de Nederlanden.
De Mechelse Keldermansfamilie was echter één van de grootste geslachten van bouwmeesters.  

Naar boven | Ga verder naar " De bouw van de toren"

 


BRONNEN.
Geraadpleegde werken.

  • Thesis van historica Linda Van Langendonck
  • Mechelen blogt.
  • Rudi De Mets, Mechelse stadsgids.

Powered by Beecom